Andra tjänster inom trädgårdsdesign

Uppmätning av tomt, med inritning av befintliga byggnader, träd och andra detaljer. (Detta ingår inte i trädgårdsdesign liten och stor.

Idéskiss – enklare skalenlig, svartvit skiss som visar på övergripande former och funktioner över hela eller delar av trädgården, inga växter är specificerade.

En planteringsplan ritad i svartvitt som visar hur växterna ska planteras, antal växt av varje sort. Planteringsplanen behövs om du ska ta hjälp av en trädgårdsanläggare.

Skötselplan för trädgården.